Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Koninklijke MetaalUnie zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover daar in deze aanvullende algemene voorwaarden van wordt afgeweken. In dat geval gelden de hieronder vermelde aanvullende algemene voorwaarden.
 

Artikel 21: Definities

In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt onder de volgende woorden verstaan:
1.  Dag: kalenderdag.
2. Werkdag: maandag t/m vrijdag van 8:15 uur tot 17:00 uur.
3. Werkuur: uren van de werkdag.
 

Artikel 22: Identiteit van de opdrachtnemer

Warmerdam Revalidatie Service V.O.F.
Herenweg 112
2211 VA Noordwijkerhout
E-mailadres: info@wrsnet.nl
Telefoonnummer: 0252-374941
KvK-nummer: 28035562
BTW-nummer: NL 009230567 B01

 

Artikel 23: Het aanbod

1.  Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie.
2. Warmerdam Revalidatie Service kan niet garanderen dat de kleuren die in de afbeeldingen worden weergegeven exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren van de producten.
3. Warmerdam Revalidatie Service is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten in het aanbod. WRS is niet verplicht het product te leveren volgens de foutieve prijs.
 

Artikel 24: Herroepingsrecht

1.  Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen. Dit gaat in op de dag dat de klant het product heeft ontvangen.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitpakken en gebruiken van het product mag slechts in die mate gebeuren die noodzakelijk is om te beoordelen of de klant het product wil behouden. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal het product – indien rederlijkerwijs mogelijk – in originele toestand (inclusief alle toebehoren) en in de originele verpakking aan Warmerdam Revalidatie Service worden geretourneerd, conform de door WRS verstrekte instructies.
3. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar gemaakt worden aan WRS per e-mail of telefoon. Hierna kan de klant het retourformulier invullen die te vinden is op onze website onder 'Retouren'. 
4. Print het formulier uit, vul deze in en voeg het bij het artikel dat u wilt retourneren.
5. Indien de klant niet binnen de hierboven genoemde termijnen heeft gehandeld, is de aankoop een feit.
6. Indien het product beschadigd blijkt na het retourneren, kan Warmerdam Revalidatie Service niet garanderen dat het volledige aankoopbedrag zal worden teruggestort. Mogelijk wordt de waardevermindering verrekend met het terug te storten bedrag.

 

Artikel 25: Kosten in geval van herroeping

1.  De kosten en het risico voor het terugsturen van het product komen voor rekening van de klant.
2. Indien betaling door de klant heeft plaatsgevonden, zal Warmerdam Revalidatie Service dit bedrag zo spoedig mogelijk of binnen een termijn van 10 werkdagen terugbetalen. Een voorwaarden hiervoor is dat het product reeds door WRS is ontvangen.

 

Artikel 26: Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
1.  producten die tot stand zijn gekomen door WRS overeenkomstig specificaties van de klant;
2. producten die persoonlijk van aard zijn;
3. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. verzegelde producten waarvan de zegeling is gebroken.

 

Copyright Warmerdam Revalidatie Service 2023