Disclaimer

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Warmerdam Revalidatie Service VOF.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Warmerdam Revalidatie Service VOF. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

It's so hard to write such educational works as thesis, so I've tried to find some other ways to do it. This platform https://writemydissertationforme.co.uk/buy-dissertation/ provides the best services in this filed. I think that it would be better as I don't want to spend a lot of time in front of books, screens and so on.

De op deze website getoonde informatie wordt door Warmerdam Revalidatie Service VOF. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Warmerdam Revalidatie Service VOF. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Warmerdam Revalidatie Service VOF. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Warmerdam Revalidatie Service VOF. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Warmerdam Revalidatie Service VOF., welke geen eigendom zijn van Warmerdam Revalidatie Service VOF., maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Warmerdam Revalidatie Service VOF. Hoewel Warmerdam Revalidatie Service VOF. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Warmerdam Revalidatie Service VOF. worden onderhouden wordt afgewezen. 

Warmerdam Revalidatie Service VOF. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en het gebruik van via de site aangeschafte producten. 

 

Copyright Warmerdam Revalidatie Service 2023